Shockwave

Shockwave therapie in combinatie met echografie

Ook heeft fysiotherapie Kemps en Rijf de beschikking over echografie. Hiermee kan de effectiviteit van de shockwave behandeling worden vergroot. Dit wordt per indicatie individueel beoordeeld. Echografie wordt, voorafgaand aan de shockwave behandeling, gebruikt om de te behandelen structuur in beeld te brengen en te lokaliseren. Na afloop van de shockwave therapie wordt de voortgang en het behandelresultaat bekeken.

De behandeling

Allereerst wordt op basis van een gesprek en een lichamelijk onderzoek het pijngebied door de fysiotherapeut gelokaliseerd. Aanvullend onderzoek wordt gedaan door middel van echografie. Nadat de diagnose gesteld is en gebleken is dat shockwave therapie geïndiceerd is, wordt het pijngebied blootgesteld aan korte shockwave impulsen. Dit gebeurt met behulp van een ‘behandelpistool’ of ‘behandelkop’. De behandeling duurt kort, zo’n 5-10 minuten per sessie.

Voordelen van shock wave

  • Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie.
  • Kortdurende behandeling (5 tot 10 minuten per sessie).
  • Uitstekend therapiesucces na gemiddeld 4 tot 5 behandelingen.
  • Behandeling van de oorzaken in plaats van de symptomen.
  • Pijnverzachting en herstel van de volledige mobiliteit na enkele dagen.
  • Weinig bijwerkingen. Wel kan direct na de behandeling een lichte roodheid of zwelling ontstaan.
  • Dankzij shockwave therapie kan een injectie of zelfs een operatie overbodig blijken.

Kosten

Shockwave therapie wordt momenteel nog niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Een enkele zorgverzekeraar maakt hierop een uitzondering en vergoedt de behandelingen op individuele basis. U kunt het beste vooraf contact opnemen met uw zorgverzekeraar om actuele informatie te verkrijgen over eventuele vergoeding voor shockwave therapie.