Medische fitness

Medische fitness is een zeer succesvolle behandelingsmethode voor diverse aandoeningen van het bewegingsapparaat. Een blijvende vermindering of verdwijning van klachten wordt veelal bereikt door een persoonlijk, goed onderbouwd, motiverend en langlopend bewegingsprogramma. Medische fitnesstraining is een trainingsprogramma afgestemd op de individuele belastbaarheid van de persoon. Het richt zich op het verhelpen van specifieke klachten of het beter kunnen functioneren met een bepaalde aandoening.

Inhoud van een medische fitnesstraining

Sportmedische intake

Voorafgaand aan de medisch fitness moet u een medische vragenlijst invullen en krijgt u een fitheidstest. Op basis hiervan krijgt u een op maat gesneden trainingsprogramma. Bij het trainen houdt u dan automatisch rekening met eventuele beperkingen en uw mate van belastbaarheid.

Vragenlijst

De medische vragenlijst bevat naast een aantal algemene vragen ook specifieke vragen over huidige klachten, klachten binnen de familie, medicijngebruik, sportachtergrond en motivatie.

Fitheidstest

We kijken bij de fitheidstest naar lichaamsbouw (vetpercentage/BMI), bloeddruk en hartfrequentie in rust, saturatie (percentage zuurstof in het bloed) en lenigheid. Vervolgens meten we uw uithoudingsvermogen met behulp van de Astrand inspanningstest. Het aanvangsniveau van de krachtoefeningen wordt vastgesteld door het bepalen van de maximale kracht. De fitheidstest duurt ongeveer 30-45 minuten. Medische fitness heeft steeds tot doel de gezondheid van de deelnemer te herstellen, te bevorderen en te onderhouden. Het verbeteren van algemene conditie, uithoudingsvermogen, gevoel van fitheid, kracht, hart/long conditie, coƶrdinatie, het verlagen van lichaamsgewicht. De training wordt altijd begeleid door een ter zake kundige fysiotherapeut. In de gevallen waarin een voedingsadvies noodzakelijk is, helpen wij u graag!

Wie kunnen er aan medische fitness deelnemen?

De lessen medische fitness zijn voor iedereen die zijn of haar gezondheid wil verbeteren en/of onderhouden. Vanzelfsprekend zijn de trainingen zeker bedoeld voor mensen die klachten hebben die verband houden met het houdings- en bewegingsapparaat. Het is gebleken dat met name deze mensen een veilige methode ontberen naar normale sportbeoefening. De normale begeleiding in sportscholen en bij sportverenigingen schiet voor deze doelgroep vaak te kort. Wij bieden een veilige methode een platform om klachten de baas te worden en te kunnen blijven. Een medisch trainingsprogramma wordt specifiek op de individuele doelstelling van de deelnemer afgestemd. Het programma is ontwikkeld voor mensen met en zonder lichamelijke klachten die actief aan hun gezondheid en/of herstel willen werken. Het is dus niet noodzakelijk om via uw huisarts verwezen te worden. Medisch Fitness wordt (meestal) niet vergoedt door de zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of u in aanmerking komt voor enige vergoeding.