Sportfysiotherapie

Waar de algemeen fysiotherapeut zijn patiënten behandelt om weer de algemeen dagelijkse handelingen te kunnen verrichten, gaat de sportfysiotherapeut vaak nog een stap verder. Hij krijgt doorgaans te maken met mensen die niet alleen weer aan het werk willen, maar ook graag hun sport als hobby willen beoefenen. Ook fanatieke sporters die hun sport weer op hoog niveau willen beoefenen worden veel gezien. Daarnaast ziet de sportfysiotherapeut in zijn praktijk andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, waarbij sport juist wordt ingezet als onderdeel van de therapie. Denk hierbij aan hart-/longrevalidatie.

De meeste klachten waarmee men naar de sportfysiotherapeut gaat, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar ook om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

Het verschil met een reguliere fysiotherapeut is dat de behandeling niet stopt wanneer iemand alle dagelijkse dingen weer normaal uit kan voeren. Ook de sportprestatie moet weer op het gewenste niveau gebracht worden. Om de sporters hierbij te kunnen begeleiden is kennis van de verschillende sporten en ook verschillende manieren van training vereist. Om dit te kunnen bieden heeft de sportfysiotherapeut na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut nog een 3-jarige Masteropleiding gevolgd gericht op sportrevalidatie. Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

De sportfysiotherapeut werkt vaak in een speciaal ingerichte ruimte waar alle spullen die nodig zijn voorhanden zijn en is steeds vaker te zien bij sportverenigingen en in dienst van sportbonden. Ook werkt hij veel en intensief samen met andere disciplines in de zorg zoals sportartsen, chirurgen, podotherapeuten, diëtisten en sportmasseurs. Maar ook met verantwoordelijken voor het arbobeleid bij bedrijven.

Vanaf 1 januari 2006 is ook de sportfysiotherapeut, net zoals alle andere fysiotherapeuten, direct toegankelijk. Daarnaast kan een patiënt ook bij de huisarts, bedrijfsarts, de sportarts of specialist een verwijzing naar de sportfysiotherapeut krijgen. De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport als hobby of beroep heeft. De behandeling wordt door de meeste verzekeraars vergoed volgens de dekking van de algemeen fysiotherapeut uit het aanvullende pakket.

Trainen gebeurt volgens de laatste wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethodes.