Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie: de schakel tussen lichaam en geest. Bij Kemps & Rijf is Nanneke Tiel werkzaam als psychosomatisch fysiotherapeute en haptonoom. Onder de noemer psychosomatische fysiotherapie vindt de begeleiding plaats.

Sinds december 2005 is Psychosomatische Fysiotherapie door het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapie (KNGF) erkend als een specialisatie. De psychosomatische fysiotherapeut is gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van de complexe relatie tussen bewegend functioneren en psychisch functioneren.

Vaak gaat het bij psychosomatische klachten om een verstoring in balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. Dit kan zijn door spanning, stress, negatieve emoties, en/ of overbelasting. Veel klachten zijn medisch niet te verklaren. Men heeft echter wel last of men blijft klachten houden. De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.

Werkwijze bestaat uit twee rode lijnen

 1. Elk mens bestaat uit denken, doen en voelen. De blokkerende factoren haalt Nanneke Tiel eruit. De cliënten krijgen praktische handvatten om deze positief te beïnvloeden.
 2. Elk mens heeft een actief systeem en een ontspanningssysteem. Bij psychosomatische klachten wordt het ontspanningssysteem te weinig gebruikt.

Nanneke Tiel heeft een praktische, concrete aanpak die past bij de subjectieve leef- en belevingswereld van de cliënt. Een op ieder individu op maat gemaakt programma. Het doel van de begeleiding is grip te krijgen op je eigen klachten. Dat wordt onder andere bereikt door:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de ademhaling.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
 • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Bij de volgende klachten kunt U baat hebben bij de psychosomatische fysiotherapie

Burnout, RSI, Whiplash, Lichamelijke klachten, (chronische)pijnklachten, (chronische) vermoeidheidsklachten, fibromyalgie, hoofdpijn, benauwdheid (druk op de borst, hartkloppingen), hyperventilatie, maag- en buikklachten, duizeligheid en tintelingen in armen en benen, overmatig transpireren, beverige of trillende handen, vaak verkouden en/ of griep, psychische klachten zoals lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid, onrust en gejaagdheid, overactief zijn, niet stil kunnen zitten, onvoldoende greep op uw leven hebben, neerslachtigheid, angstgevoelens en onzekerheid, piekeren en/of concentratiestoornissen, geheugenverlies, slaapstoornissen, neiging om moeilijke situaties te vermijden, niet (meer) kunnen genieten, hooggevoeligheid.

Gebruikte methodieken o.a.

 • NLP;
 • RET;
 • Haptonomie;
 • Ontspanningstechnieken: Jacobson/ Schultz/ Lauremitchell enz.;
 • Ademhalingstechnieken: Jan van Dixhoorn/ Balfoort/ Middendorf enz.;
 • Focussen: o.a. leren beïnvloeden van negatieve emoties;
 • Cognitieve gedragsverandering.

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.