Geriatrie fysiotherapie

De vergrijzing van de samenleving en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, heeft tot gevolg dat ouderen in toenemende mate een beroep doen op de fysiotherapeut. Het behandelen en begeleiden van deze groep patiënten vergt een speciale aanpak. Ouderenzorg is vaak ingewikkeld omdat er vaak een complexiteit is van aandoeningen zoals: een beroerte, duizeligheid, artrose, een hoog medicijngebruik, valneiging, slechtziend, suikerziekte, etc. waardoor u specifieke deskundigheid en benadering nodig heeft. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bv .de Ziekte van Parkinson, al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn/haar specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij behorende ziektebeelden.

Werkwijze

De benadering van uw klachten is vooral actief, dat wil zeggen dat U door middel van gerichte oefentherapie tracht uw klachten bij het dagelijks bewegen te verminderen en achteruitgang probeert te voorkomen. Ook het adviseren en het begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, alsook het inschakelen van andere hulpverleners behoort tot het werk van de geriatrie fysiotherapeut. Behandelingen kunnen mogelijk ook aan huis plaatsvinden, om de ouderen juist in hun eigen vertrouwde omgeving zelfredzaam te maken/houden. Een ander onderdeel van het werkterrein is het uitbrengen van een advies rond valrisico’s en valangst (zie valtraining). De geriatrie fysiotherapeut heeft na zijn basisopleiding fysiotherapie een masteropleiding Geriatrie gevolgd en staat geregistreerd in het register voor Fysiotherapeuten in de Geriatrie.

Vergoeding

Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziektebeelden worden aangemerkt vallen de behandelingen in de meeste gevallen binnen de dekking van de ziektekostenverzekeraar. Aanvullende informatie kunt u vinden op: www.nvfg.nl.

Valpreventie / Valtraining voor ouderen

Lopen, struikelen, vallen en…weer opstaan. Het klinkt zo makkelijk maar is dat het ook? Wist u dat 30% van de 65+ers 1 keer per jaar valt? Vallen op oudere leeftijd komt vaak harder aan dan op jongere leeftijd. De kans op schade is veel groter, dan hebben we het vooral over de ernstige gevolgen zoals het breken van een pols/heup. Al dan niet met een ziekenhuisopname en een langdurige revalidatie achteraf.

Een onderdeel van het werkterrein van de geriatrie fysiotherapeut is de valpreventie/valtraining. Er wordt aandacht besteed aan de oorzaken van het vallen, geanalyseerd worden de valincidenten en een gerichte training wordt aangeboden met advies en evaluatie.

Trainingen

Wij bieden u verschillende valpreventie/valtrainingen aan:

Een training voor 55+, voor mensen die nog 15 minuten zonder hulpmiddel kunnen lopen. Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Hindernisbaan
  • Sport/spelprogramma
  • Valtechnieken

Bij de hindernisbaan wordt een aantal situaties uit het dagelijkse leven nagebootst. Het gaat er hierbij om dat de cursisten naast het leren omgaan met de aangeboden situaties, ook gevaarlijke situaties herkennen en strategieën ontwikkelen om de problemen het hoofd te kunnen bieden.

Het sport/spelprogramma is gericht op het rekening houden met de andere cursisten in de ruimte waarin men zich bevindt.

Bij de valtechnieken wordt gewerkt met de rol- en valtechnieken waarbij judo de achtergrondgedachte vormt. Het gaat er hierbij om de cursisten weer hernieuwd kennis te laten maken met het naar de grond gaan en weer overeind komen.

Een training voor 55+, voor mensen die voor het lopen gebruik maken van een hulpmiddel. Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Balansoefeningen
  • Evenwichtsoefeningen
  • Spierkrachtoefeningen
  • Opstaan vanaf de grond