Fysiotherapie & training

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hen te helpen om bijvoorbeeld weer te gaan werken. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn behandelingen en behandelingsvormen.

Naast algemene fysiotherapie bieden wij specialistische behandeling in de aandachtsgebieden manuele therapie, kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie, geriatrische fysiotherapie, bekkenbodem fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, huid- en oedeemtherapie, Cesar-/oefentherapie en handtherapie. Indien nodig zijn er een aantal aanvullende diensten waardoor er gerichter kan worden gehandeld. Dit is echografie, shockwave therapie, dry needling en EPTE. 

Plus-praktijk

De praktijk heeft het PLUS-keurmerk verdiend van verzekeraars Agis/Achmea, CZ, Ohra, Delta Lloyd, Menzis en de Friesland. Dit is de hoogste status die verzekeraars aan praktijken voor fysiotherapie geven nadat is voldaan aan zware “examen”-criteria:

  • Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie
  • Hygiëne-privacy en veiligheid
  • Klachtenregeling
  • Methodisch handelen (onze verslaglegging) – vakinhoudelijke toets
  • Voorkomen in het Centraal Kwaliteitsregister
  • Gebruik KNGF Richtlijnen

Fysiotherapie & Training Kemps-Rijf is lid van FysioTopics

Wij hebben een contract met ALLE verzekeringen! De vereniging FysioTopics is nieuw en werkt samen met haar leden en verschillende partners in de zorg aan structurele verbeteringen in de gezondheidszorg. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg met oog voor kostenbeheersing dat is waar wij voor staan.

Meer dan 50 fysiotherapiepraktijken die zich hard maken voor kwaliteit en verandering in de zorg. Praktijken die hun sporen in de zorg hebben verdiend en die actief zijn op het hoogste niveau. Veranderingen die nodig zijn om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden en betaalbaar te houden. Goede en passende zorg voor mensen die dit hard nodig hebben. FysioTopics komt met concrete oplossingen en producten die voor de cliënt een merkbare verbetering brengen. Maak kennis met onze vereniging en vind uit wat we voor elkaar kunnen betekenen.