Ergotherapie

Ergotherapie
De dagelijkse handelingen kunnen blijven doen

Ergotherapie stelt mensen in staat om hun dagelijkse handelingen in de eigen leefomgeving te kunnen blijven doen. U kunt een beroep doen op ergotherapie wanneer activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan helemaal niet meer of niet goed of veilig meer lukken. Als therapeut bekijk ik samen met de cliënt hoe deze zijn of haar activiteiten zo goed en normaal mogelijk kan uitvoeren. 

Ergotherapie Van der Muuren is een praktijk voor volwassenen. De behandeling vindt voornamelijk bij de cliënt thuis plaats en bestaat onder andere uit ergotherapeutische diagnostiek, het aanleren van praktische vaardigheden, het geven van allerhande adviezen, en het adviseren van ergotherapeutische hulpmiddelen.

Ergotherapeutische diagnostiek

Allereerst vindt een intakegesprek plaats. Dit zal meestal bij u thuis zijn. De ergotherapeut bespreekt met u uw mogelijkheden en beperkingen die u bij uw dagelijkse handelingen tegenkomt. Uw wensen zijn daarbij ook heel belangrijk. Daarnaast kan een observatie worden gedaan van een of twee dagelijkse activiteiten. Hierbij kan de ergotherapeut precies zien op welke manier u handelt en waar de knelpunten liggen. Samen met u wordt besproken en besloten waaraan gewerkt gaat worden (stellen van praktische doelen) en/of hoe uw dagelijkse omgeving aangepast kan worden.

Voorbeelden:

 • Observatie van wassen/ kleden om lichamelijke en cognitieve functies in kaart te brengen;
 • Valscreening waarbij allerlei verschillende factoren aan bod komen die effect kunnen hebben op vallen;
 • Inventarisatie van wenselijke en mogelijke activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Training, begeleiding en advies bij handelen

De ergotherapeut begeleidt u zodat u uw dagelijkse activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk uit kunt voeren. Het gaat er hierbij om uw zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanningsmogelijkheden te verbeteren.

Voorbeelden in deze categorieën:

Zelfredzaamheid

 • Persoonlijke verzorging (zich wassen, kleden, toiletgang, eten en drinken);
 • Functionele mobiliteit (transfers maken, verplaatsen binnen en buitenshuis);
 • Communicatie.

Productiviteit

 • Huishoudelijke activiteiten (organiseren en uitvoeren van koken, schoonmaken, wassen, verzorgen van huisgenoten);
 • Werk (betaald ofwel vrijwilligerswerk).

Ontspanning

 • Actieve vrijetijdsbesteding (sporten, uitstapjes maken, reizen);
 • Passieve vrijetijdsbesteding (lezen, televisiekijken, puzzelen);
 • Sociale contacten (telefoneren, visites afleggen, mailen,
 •             dagbesteding

De therapie bestaat uit praktisch oefenen van (delen van) activiteiten. De behandeling vindt normaliter bij u thuis plaats. Het is bewezen dat training het meeste effect heeft in de omgeving waar de problemen ervaren worden. We maken tijdens de training gebruik van de landelijke ergotherapeutische richtlijnen. 

Wanneer handelingen niet verbeterd kunnen worden, kan de ergotherapeut u leren op een andere manier de activiteiten uit te voeren. Er wordt gezocht naar een voor u zo goed mogelijk alternatief.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Het leren verdelen van energie over de dag/ week bij bijvoorbeeld artrose, chronische pijn of Multiple Sclerose;
 • Het aanleren van gewrichtsbeschermende principes en leefregels bij reumatische aandoeningen;
 • Adviezen in het kader van valpreventie. U leert bijvoorbeeld handelingen op een veiliger manier te doen dan u gewend was.

Adviseren van naasten

De ergotherapeut geeft advies aan de mensen om u heen die u dagelijks begeleiden. Door bijvoorbeeld uw partner instructies te geven op welke manier deze u het beste kan helpen zult u beter kunnen functioneren en kan uw partner de zorg op een zo prettig mogelijke manier voor u beiden vormgeven. De belasting zal als minder groot worden ervaren.

Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Advies aan de partner, bij lichte vormen van dementie, hoe deze u het beste kan begeleiden. Op deze manier kunt u nog zo goed mogelijk meehelpen bij activiteiten als tuinieren, koffiezetten of tafeldekken;
 • Advies geven aan de partner of thuiszorg op welke manier u het beste begeleid kan worden bij het wassen en kleden;
 • Advies aan partner of thuiszorg om te zorgen dat u zo prettig mogelijk zit in de rolstoel of ligt in bed.
 • Mogelijkheden uitzoeken zodat de mantelzorg wat wordt ontlast, zoals het inzetten van een vrijwilliger of dagbesteding.

Adviseren van hulpmiddelen en voorzieningen

De ergotherapeut kan op basis van diagnostiek en ervaringen tijdens de training en begeleiding een hulpmiddel of voorziening voorstellen. Op deze manier kunnen handelingen die niet haalbaar zijn (bijvoorbeeld bestek hanteren) toch mogelijk worden (zoals verdikt bestek). Kleinere hulpmiddelen worden tijdens de therapie gebruikt en u kunt ze daarbij voor een beperkte duur bij ons lenen alvorens het aan te schaffen. De ergotherapeut kan verder bekijken of uw woning goed toegankelijk is voor u en praktisch en veilig is ingericht. De ergotherapeut heeft bovendien kennis van regels over vergoedingen van hulpmiddelen en voorzieningen. Zij kan u begeleiden bij de aanvraag hiervan.

Voorbeelden hiervan zijn:

        

 • Eet- en drinkhulpmiddelen;
 • Kennis van scootmobielen, rollators, rolstoelen;
 • Schrijfhulpen;
 • Antidecubitusmateriaal;
 • Woonvoorzieningen

Adviseren arbeidsomstandigheden

Wanneer u wegens uw ziekte of aandoening uw werk niet goed meer kunt uitvoeren kan de ergotherapeut bij u op werkbezoek komen voor advies. Een gesprek met u en ook uw werkgever zijn daarbij heel belangrijk. De ergotherapeut bekijkt vervolgens samen met u wat voor werk u precies doet en op welke manier u dat doet. Zij kan dan gerichte adviezen geven.

Voorbeelden:

 • De werkplek anders inrichten;
 • Een speciale bureaustoel, of andere muis gebruiken;
 • Meer afwisseling in werkhoudingen

Specialisaties

Ergotherapie Van der Muuren heeft specialisaties op de volgende gebieden:

 • Parkinson (ParkinsonNet)

 • Multiple Sclerose (MS-Zorg Nederland)

 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

 • Sensorische Integratie voor volwassenen (ASITT)
 • Ergotherapie bij de dementerende cliënt thuis (EDOMAH)
 • Valpreventie (ValNet)

 • Longrevalidatie
 • Joint Protection Programme bij Reuma
 • Gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn

Verwijzen naar de ergotherapeut

Voor het inschakelen van de ergotherapeut is bij het CZ vooralsnog een verwijzing nodig van uw behandelend arts. Voor andere zorgverzekeraars geldt ook directe toegankelijkheid (DTE). Uw arts mag ook digitaal doorverwijzen via Zorgdomein; Ergotherapie Van der Muuren is daarbij aangesloten.

Vergoeding ergotherapie door verzekeraar

Ergotherapie is voor 10 uur per kalenderjaar in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden extra uren ergotherapie via hun aanvullend pakket.

Contactgegevens

Ergotherapie Van der Muuren

Molenstraat 9 a/b

5735 BJ Aarle-Rixtel 

Waterhoenlaan 2A

5741 BB Beek & Donk

Molenstraat 2A

5737 BW Lieshout

Tel: 06 – 19 71 82 64

Website:        www.ergotherapievandermuuren.nl

E-mail:           ergo@planet.nl 

Lid Ergotherapie Nederland.

Geregistreerd in Kwaliteitsregister Paramedici.